De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 04-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- Fusienieuws
- FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen
- Schoolvoetbal
Belangrijke data / toetsen

8 april: bezoek FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen door alle groepen

12 april: Koningsspelen

16-17-18 april: Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8

18 april: Paaslunch en paasviering

19 april t/m 3 mei: Meivakantie

14 mei: Cultuurmenu voor groep 3-4

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16
Jezus sterft, Johannes 19:16-37

Kwink van de week

Ga gelijkwaardig met elkaar om!

Fusienieuws

Vrijdag 5 april gaan de groepen 3 t/m 8 naar de Sint Bavo school om daar de dans voor de Koningsspelen te oefenen. Juf Daniëlle van de Sint Bavoschool zal de dans met hen instuderen.

Om uw kind volgend jaar onderwijs te laten volgen op de Sint Bavoschool, is het nodig dat u uw kind inschrijft bij de Sint Bavoschool. Dit moet via een inschrijfformulier. U kunt inschrijfformulieren afhalen bij dhr. Marc van Vlierberghe op de Sint Bavoschool of bij mevr. Andrea Prent op de Drieklank. Dhr. van Vlierberghe heeft ook met alle ouders van nieuwe leerlingen een kennismakingsgesprek.

FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen

Van 10 t/m 14 april vindt het 7e FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen plaats. Voor kinderen is er een speciaal educatieprogramma van 8 t/m 12 april.

De kinderen van groep 1 t/m 3 bezoeken maandag 8 april de film "Raafje met de rode sok”. De film start om 8.45 uur in het Ledeltheater. Daarom vragen wij u om uw kind maandagochtend naar het Ledeltheater te brengen i.p.v. naar school. Vanaf 8.30 uur is daar een leerkracht aanwezig. Zij gaan na afloop van de film lopend terug naar school.

De kinderen van groep 4 t/m 8 bezoeken maandag 8 april de film “Superjuffie”. De film start om 10.30 uur. Zij gaan lopend heen en weer naar het Ledeltheater. Gezien de lengte van de film kan het zijn dat ze iets later dan 12 uur terug zijn bij school.

Schoolvoetbal

Op woensdagmiddag 3 april vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Aan de inzet heeft het niet gelegen, maar het is onze voetballers helaas niet gelukt in de prijzen te vallen.

Dank aan iedereen die heeft geholpen om er een leuke middag van te maken.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl