De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 11-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Fusienieuws
- Eindtoets
- Paaslunch
- Mini Roparun
Belangrijke data / toetsen

12 april: Koningsspelen

16-17-18 april: Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8

18 april: Paaslunch en paasviering

19 april t/m 3 mei: Meivakantie

14 mei: Cultuurmenu voor groep 3-4

14 mei: gastles voor groep 5 t/m 8

17 mei: Mini-RopaRun

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23

Fusienieuws

Het algemeen bestuur van Scoba heeft in haar laatste vergadering de fusie tussen de Drieklank en de Sint Bavoschool goedgekeurd. Eerder had de GMR van Scoba al ingestemd met de fusie. Hiermee is het besluit tot fusie officieel.

Dinsdag 16 april gaan de groepen 5 t/m 7 een ochtend kennismaken op de Sint Bavoschool. Ze komen deze ochtend gewoon naar de Drieklank. Vanaf daar lopen ze gezamenlijk naar de Sint Bavo. Deze ochtend wordt er gewerkt aan het normale schoolwerk. Om 12.00 uur zijn de kinderen weer terug op de Drieklank.

Om uw kind volgend jaar onderwijs te laten volgen op de Sint Bavoschool, is het nodig dat u uw kind inschrijft bij de Sint Bavoschool. Dit moet via een inschrijfformulier. U kunt inschrijfformulieren afhalen bij dhr. Marc van Vlierberghe op de Sint Bavoschool of bij mevr. Andrea Prent op de Drieklank. Deze formulieren kunt u op beide scholen inleveren. Dhr. van Vlierberghe heeft ook met alle ouders van nieuwe leerlingen een kennismakingsgesprek.

Eindtoets

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april wordt de Cito eindtoets afgenomen bij  groep 8. Groep 5, 6 en 7 gaan dinsdagochtend op bezoek bij de Sint Bavoschool en de andere twee dagen krijgen zij les in de  hal.  Voor alle kinderen in de bovenbouw betekent dit dat zij woensdag 18 april géén gymles hebben. Iedereen wordt die woensdag om 8.30 uur op school verwacht.

Paaslunch

In verband met de Eindtoets is er dit jaar geen paasontbijt, maar een paaslunch!

Donderdagmiddag 18 april blijven alle kinderen over en genieten van een paaslunch verzorgd door de activiteitencommissie. Uiteraard is dit zonder betaling. Na de lunch houden we onze paasviering. Om 15.15 uur start dan de vakantie. Op maandag 6 mei hopen we dan alle kinderen weer op school te zien.

Mini Roparun

Als school doen we mee aan de Mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen. De Mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen is een sponsor estafetteloop van ongeveer 65 kilometer door West Zeeuws Vlaanderen waarbij kinderen in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
De doelstelling van de stichting is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting ROPARUN. De Stichting ROPARUN besteedt deze gelden aan de palliatieve zorg van kankerpatiënten.
De stichting wil op deze manier kinderen leren om betrokken te geraken bij de maatschappij en te laten ervaren hoe het is om grenzen te verleggen. De kinderen leren om niet op te geven, zoals mensen die leiden aan een ongeneeslijke ziekte dat ook niet kunnen. Vanuit dat standpunt is 65 kilometer lopen, geen opgave. Natuurlijk wel binnen de grenzen van de fysieke mogelijkheden.
Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Op 17 mei gaan er in de gemeente Sluis heel veel bovenbouwleerlingen met hun begeleiders ongeveer 65 km al rennend afleggen. Ook onze bovenbouwleerlingen doen mee.

Het inzamelen van het geld door en voor onze leerlingen gaan we op de volgende manieren doen:

-  Alle leerlingen krijgen een een intekenlijst mét uitlegbrief voor de “klant” mee, waarop mensen kunnen intekenen (én alvast betalen) om chocolade te kopen. Er zijn verschillende soorten  te koop:

   melkchocolade hartjes € 2,50 

    melkchocolade hart  € 2,00 

 melkchocolade lollybloem €1,50

De opbrengst is voor de bijdrage die onze lopers doen aan Stichting Roparun. We hopen dat alle leerlingen heel veel  chocolade verkopen.

- Op school worden de komende tijd lege flessen verzameld. (let op alleen van de merken, die de winkels in Oostburg voeren) Dus vanaf dit moment t/m 17 mei uw lege flessen inleveren op school!

- Groep 5, 6, 7 en 8 houden zelf nog een eigen sponsoractie. 

De intekenlijst én het geld voor de chocolade moeten woensdag 17 april worden ingeleverd!

De intentie is de kinderen de chocolade uiterlijk 11 mei te laten bezorgen!

Team en activiteitencommissie.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl