De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 18-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Mini Roparun
- Pasen
Belangrijke data / toetsen

19 april t/m 3 mei: Meivakantie

14 mei: Cultuurmenu voor groep 3-4

14 mei: gastles voor groep 5 t/m 8

17 mei: Mini-RopaRun

Jarigen

In de meivakantie is op 23 april Louise jarig. Zij wordt 9 jaar. Op 27 april is Demy jarig. Zij wordt die dag 8 jaaar. Net na de vakantie is Felitcia jarig. Op 8 mei wordt zij 5 jaar. Bij deze feliciteren we jullie alle drie alvast van harte!!!

Mini Roparun

Als school doen we mee aan de Mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen. De Mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen is een sponsor estafetteloop van ongeveer 65 kilometer door West Zeeuws Vlaanderen waarbij kinderen in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
De doelstelling van de stichting is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting ROPARUN. De Stichting ROPARUN besteedt deze gelden aan de palliatieve zorg van kankerpatiënten.
De stichting wil op deze manier kinderen leren om betrokken te geraken bij de maatschappij en te laten ervaren hoe het is om grenzen te verleggen. De kinderen leren om niet op te geven, zoals mensen die leiden aan een ongeneeslijke ziekte dat ook niet kunnen. Vanuit dat standpunt is 65 kilometer lopen, geen opgave. Natuurlijk wel binnen de grenzen van de fysieke mogelijkheden.
Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Op 17 mei gaan er in de gemeente Sluis heel veel bovenbouwleerlingen met hun begeleiders ongeveer 65 km al rennend afleggen. Ook onze bovenbouwleerlingen doen mee.

Het inzamelen van het geld door en voor onze leerlingen gaan we op de volgende manieren doen:

-  Alle leerlingen hebben een een intekenlijst mét uitlegbrief voor de “klant” meegekregen, waarop mensen konden intekenen (én alvast betalen) om chocolade te kopen. De opbrengst is voor de bijdrage die onze lopers doen aan Stichting Roparun.  Na een eerste inventarisatie is er, na aftrek van kosten, sowieso al een bedrag van rond de €350,-- ingezameld. Fantastisch, wat een geweldig resultaat door de inzet van alle Drieklankers! Vanaf 11 mei wordt de chocolade geleverd.

Na de meivakantie kunt u t/m 17 mei alsnog een bijdrage leveren door:  

- Op school uw  lege flessen af te geven. (let op alleen van de merken, die de winkels in Oostburg voeren) 

- Groep 5, 6, 7 en 8 houden zelf nog een eigen sponsoractie. 

Voor de ouders / verzorgers die zich hebben opgegeven als vrijwilliger bij de Mini Roparun: er is een informatiebijeekomst op 14 mei om 19:30 uur in de aula van het Zwincollege.

Team en activiteitencommissie.

Pasen

Donderdagmiddag hebben we genoten van een heerlijke paaslunch verzorgd door de activiteitencommissie. Dank jullie wel, vader en moeders van de AC!!! Daarna hadden we samen een mooie viering met als thema helpende handen. Jezus hielp en helpt mensen, God hielp Jezus tijdens de donkere dagen voor Pasen. Ook wij kunnen voor anderen, nét als Jezus, een helpende hand zijn. Vervolgens zochten we nog paaseieren op het plein. Door het heerlijke zonnetje waren er een paar gesmolten, maar voor iedereen was er aan het einde van de middag een zakje paaseieren om mee naar huis te nemen.

We wensen iedereen Gezegende Paasdagen,

een fijne vakantie en tot ziens op maandag 6 mei.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl