De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 10-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- Cultuurmenu groep 3-4
- Mini Roparun
- Extra vrije dagen
- Afscheid van de Drieklank
Belangrijke data / toetsen

14 mei: topotoets voor groep 7 over het Verenigd Koninkrijk

14 mei: geschiedenistoets voor groep 5-6 over blok 4

14 mei: Cultuurmenu voor groep 3-4

14 mei: gastles voor groep 5 t/m 8

17 mei: Mini-RopaRun

Jarigen

Op 11 mei is Emma jarig. Ze wordt die dag 8 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bijbelrooster Kind op maandag

Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: "Later begint nu". Afgelopen dinsdag hielden we onze gezamenlijke viering rond dit thema.

Week 19: 6 t/m 10 mei 2019
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17

Beste ouders/verzorgers,

Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Later begint nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen!

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen!
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe!

Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur

Kwink van de week

Luister naar je geweten!

Cultuurmenu groep 3-4

Dinsdag 14 mei krijgen groep 3 en 4 weer een cultuurmenu aangeboden. Hieronder leest u in het kort waar het cultuurmenu over gaat.

Kunst in de klas met KULT, wat een feest!

Lenen en delen is heel erg hip. Waarom zou je iets willen bezitten als je ergens met veel meer mensen plezier van kunt hebben?
Kunst kost best veel geld om te kopen. Maar kunst kan je ook lenen.

In deze workshop gaan jullie samen met Bianca Runge van KULT aan de slag met het beschouwen van kunst.

Wat is kunst eigenlijk? Waarom is het zo duur? Je ziet elke dag plaatjes, maar wat maakt iets een kunstwerk? Zou jij een kunstenaar willen zijn?
En het belangrijkst; welk kunstwerk zouden jullie in de klas willen lenen?

Samen met Bianca mag de klas een kunstwerk uitzoeken van de kunstuitleen (dit gebeurt in de klas, Bianca neemt kunstwerken mee de eerste gastles). Na 2 weken komt Bianca het kunstwerk ophalen en hoort zij graag wat jullie ervan vonden, een echt kunstwerk in de klas!

Mini Roparun

Vrijdag 17 mei doen de meeste kinderen van de bovenbouw mee aan de Mini RopaRun. Helaas waren er te weinig kinderen die meededen om één Drieklankteam te vormen. Vandaar dat we nu meedoen in 3 gemengde Drieklank/ Sint Bavo teams. Bovenbouwers die niet meelopen worden 's morgens op de Drieklank verwacht, 's middags hebben zij les op de Sint Bavo school. Kinderen die overblijven worden om 12.45 uur door een leerkracht naar de Sint Bavo school gebracht. Om 15.15 uur kunnen zij op de Sint Bavo school worden opgehaald of zelfstandig naar huis.

Met het verkopen van de chocolade is het prachtige bedrag van 412,05 opgehaald. De chocolade is inmiddels geleverd en het is de bedoeling dat de kinderen dit voor 11 mei bezorgd hebben bij de “klanten”. Bovenop dit prachtige bedrag komt nog het geld dat de bovenbouwers ophalen met de sponsorformulieren én het geld dat we inzamelen met de lege flessen die u op school kunt inleveren. Sponsorformulier én geld en lege flessen inleveren kan nog tot 17 mei.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

Afscheid van de Drieklank

Op zaterdag 15 juni kan iedereen die dat graag wil, afscheid komen nemen van de Drieklank. We denken hierbij aan oud-leerlingen, leerlingen, ouders, (oud-)collega's, donateurs enz.

Van 15-17 uur is de school open om afscheid te nemen, elkaar te ontmoeten en (oud) beeldmateriaal te bekijken. Tegen een geringe vergoeding is er koffie e.d. te verkrijgen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, waarderen we het als u deze uitnodiging met anderen deelt.

Als u komt, graag even aanmelden via: directie.dedrieklank@scoba.nl 

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl