De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 16-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- Fusienieuws
- Mini Roparun
- Wijziging datum schoolreis
- Extra vrije dagen
- Afscheid van de Drieklank / Reünie
Belangrijke data / toetsen

17 mei: Mini-RopaRun

21 mei: toets aardrijkskunde over blok 6 voor groep 5 en 6

22 mei: juf Andrea afwezig i.v.m. opleiding

22 mei: inleveren strookje en geld avondvierdaagse

3 t/m 7 juni: avondvierdaagse

Jarigen

Deze week twee jarigen. Op zaterdag 18 mei wordt Luca 6 jaar en op dinsdag 21 mei wordt Schaphath 9 jaar. Van harte gefeliciteerd allebei!

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 21: 20 t/m 24 mei 2019
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18
In de stadspoort, Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17

Kwink van de week

Stress? Ontspan je lijf!

Fusienieuws

Komende week vinden er weer kennismakingsbezoeken plaats aan de Sint Bavoschool.

Tijdens de gymles van groep 3 en 4 op maandagmiddag 20 mei, komt groep 3 van de Sint Bavoschool mee gymmen.

Groep 1 en 2 gaan woensdagochtend 22 mei een ochtend meedraaien in groep 1 of groep 2 op de Sint Bavoschool. Ze vertrekken samen met de juf vanaf de Drieklank om 8.30 uur. Om ongeveer 12.15 uur zijn ze weer terug op de Drieklank.

Groep 5 en 6 gymmen vrijdagmiddag 24 mei mee met groep 5 van de Sint Bavoschool. Neem dus je gymspullen mee! Vertrek vanaf school om 12.45 uur. Juf Tanja brengt de kinderen dan naar de Sint Bavoschool. Om 13.00 uur vertrekken ze vanaf daar naar de gymzaal. Om 15.15 uur kunnen de kinderen op de Sint Bavoschool opgehaald worden, of zelfstandig naar huis gaan. Als uw kind niet meegaat met juf Tanja, maar op eigen gelegenheid naar de Sint Bavoschool gaat, dan horen wij dit graag vooraf van u.

Groep 7 gymt op een later tijdstip nog een keer mee met de Sint Bavoschool.

Mini Roparun

Vrijdag 17 mei doen de meeste kinderen van de bovenbouw mee aan de Mini RopaRun. Helaas waren er te weinig kinderen die meededen om één Drieklankteam te vormen. Vandaar dat we nu meedoen in 3 gemengde Drieklank/ Sint Bavo teams. Team Bavo-Drieklank 1 wordt om 8.00 uur verwacht bij Jota, vertrektijd 8.38 uur. Team Bavo-Drieklank 2 en 3 worden om 8.30 uur verwacht bij Jota, vertrektijden respectievelijk 8.56 uur en 9.06 uur. 

Supporters zijn natuurlijk welkom. Voor de route en de te verwachtte doorkomsttijden kijk op www.miniroparunzvl.nl 

Bovenbouwers die niet meelopen worden 's morgens op de Drieklank verwacht, 's middags hebben zij les op de Sint Bavo school. Kinderen die overblijven worden om 12.45 uur door een leerkracht naar de Sint Bavo school gebracht. Om 15.15 uur kunnen zij op de Sint Bavo school worden opgehaald of zelfstandig naar huis.

Wijziging datum schoolreis

In de schoolkalender stond donderdag 13 juni gepland voor de schoolreis. Deze datum is gewijzigd naar dinsdag 18 juni. De schoolreis wordt dit jaar geheel betaald uit het budget van de activiteitencommissie. Er hoeft hiervoor dus geen extra bijdrage te worden betaald.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

Afscheid van de Drieklank / Reünie

Op zaterdag 15 juni kan iedereen die dat graag wil, afscheid komen nemen van de Drieklank. We denken hierbij aan oud-leerlingen, leerlingen, ouders, (oud-)collega's, donateurs enz.

Van 15-17 uur is de school open om afscheid te nemen, elkaar te ontmoeten en (oud) beeldmateriaal te bekijken. Tegen een geringe vergoeding is er koffie e.d. te verkrijgen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, waarderen we het als u deze uitnodiging met anderen deelt.

Als u komt, graag even aanmelden via: directie.dedrieklank@scoba.nl 

Deze uitnodiging is ook te vinden op de facebookpagina van Chr. basisschool de Drieklank https://www.facebook.com/CNSdeDrieklank/?modal=admin_todo_tour 

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl