De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 23-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- Fusienieuws
- Wijziging datum schoolreis
- Extra vrije dagen
- Afscheid van de Drieklank / Reünie
Belangrijke data / toetsen

24 mei: géén inloopkwartier bij de kleuters

28 mei: toets aardrijkskunde over blok 6 voor groep 7 en 8

28 mei: toets topografie over blok 6 voor groep 8 en over blok 5 voor groep 7

28 mei: gastles cultuureducatie voor groep 3-4

30 en 31 mei: vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

3 t/m 7 juni: avondvierdaagse

Jarigen

Zaterdag 25 mei verjaart Laurens. Hij wordt die dag 11 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 22: 27 t/m 29 mei 2019 (Hemelvaart)
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Kwink van de week

Help de ander het zelf te doen!

Fusienieuws

Afgelopen week hebben de leerkrachten die volgend jaar zeer waarschijnlijk op de Bavoschool werken, onder leiding van de identiteitsbegeleider van de scholen, gesproken over de internconfessionele grondslag van de school.

Daaruit kwam een aantal conclusies, welke leidraad zullen zijn in het komende schooljaar.

Hoewel we veel overeenkomsten zagen tussen de huidige scholen op dit vlak, waren er ook een aantal verschillen.

We hebben afgesproken dat we elke dag openen met een gebed, zoals we dat nu ook op beide scholen al doen. Kinderen die geen kruisteken willen maken, moeten dit ook niet doen. Een regel die er nu ook al is op de Sint Bavoschool. Uiteraard gaat iedereen, ook de kinderen die niet willen bidden, respectvol om met dit moment. Zoals algemeen aanvaard is, zullen we van deze kinderen vragen dat ze even stil zijn.

Met de methode ‘’trefwoord’’ stellen we elke week 2 bijbelverhalen aan bod. Dit is op beide scholen, met verschillende methodes, nu ook het geval.

Vieringen als Kerst en Pasen krijgen een invulling die we van beide scholen ook herkennen; een deel zal inhoudelijk zijn waarbij de inhoud van deze feesten centraal zal staan. Daarnaast zal er ruimte zijn voor gezelligheid (paaslunch of –brunch en kerstdiner als voorbeelden).

Deze en andere vieringen bereiden we uiteraard zorgvuldig voor.

Carnaval viert men op de Bavoschool nu ook al buiten schooltijd; wie komen wil, is welkom. Wie moeite heeft met dit feest of niet graag verkleed naar school komt, mag thuisblijven.

We realiseren ons dat het voor ouders/verzorgers en kinderen van de beide scholen soms een aanpassing zal zijn. Zoals dat ook het geval is voor de leerkrachten. Daar waar we nu soms op tradities kunnen sturen en feesten een invulling kunnen geven, zal deze automatische routeplanner uitgeschakeld staan. En zoals altijd in het leven, niets menselijks is ons vreemd, zullen we ondanks onze inzet vast en zeker eens ‘’net naast het gewenste plaatje’’ belanden. Dat de leerkrachten hun uiterste best zullen doen, dat spreekt voor zich en mag u ook van ons verwachten.

Wijziging datum schoolreis

In de schoolkalender stond donderdag 13 juni gepland voor de schoolreis. Deze datum is gewijzigd naar dinsdag 18 juni. De schoolreis wordt dit jaar geheel betaald uit het budget van de activiteitencommissie. Er hoeft hiervoor dus geen extra bijdrage te worden betaald.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

Afscheid van de Drieklank / Reünie

Op zaterdag 15 juni kan iedereen die dat graag wil, afscheid komen nemen van de Drieklank. We denken hierbij aan oud-leerlingen, leerlingen, ouders, (oud-)collega's, donateurs enz.

Van 15-17 uur is de school open om afscheid te nemen, elkaar te ontmoeten en (oud) beeldmateriaal te bekijken. Tegen een geringe vergoeding is er koffie e.d. te verkrijgen.

Als u eventueel nog (oude) schoolfoto's van de school heeft, zouden we die graag willen laten zien op 15 juni. U kunt ze afgeven op school. Uiteraard krijgt u ze na de reünie terug.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, waarderen we het als u deze uitnodiging met anderen deelt.

Als u komt, graag even aanmelden via: directie.dedrieklank@scoba.nl 

Deze uitnodiging is ook te vinden op de facebookpagina van Chr. basisschool de Drieklank https://www.facebook.com/CNSdeDrieklank/?modal=admin_todo_tour 

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl