De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 04-06-2019

In deze nieuwsbrief:
Formatie Sint Bavoschool 2019-2020

Zoals elk jaar stelt de directie van de school een formatieplan op voor het komende schooljaar. In deze brief kunt u lezen hoe de formatie die we ontvangen van de overheid, volgend schooljaar ingezet zal worden. Het is goed om te weten dat het formatieplan de goedkeuring van de medezeggenschapsraad heeft. Daarna is het beschikbare personeel verdeeld over de gemaakte groepsindeling. Door de groei van de Sint Bavoschool, niet alleen vanwege de fusie met basisschool de Drieklank maar ook door de grote instroom van nieuwe kleuters, kunnen we volgend schooljaar werken met 10 groepen. We hebben 5 morgens en daarnaast 1 dag en de woensdag, de beschikking over een assistent die ondersteunend zijn in diverse groepen.

 

Groep 1-2A:    Heel de week met uitzondering van de donderdag juf Elize,

                         donderdag juf Krijna.

Groep 1-2B:    Maandag en dinsdag juf Sigrid,

                         woensdag tot en met  vrijdagmorgen  juf Ellen.

Groep 1-2C:    Maandag en dinsdag juf Eva,

                         woensdag tot en met vrijdagmorgen juf Tanja.

Groep 3:          Maandag en vrijdagochtend juf Krijna,

                         dinsdag tot en met donderdag juf Monique.

Groep 4A:       Heel de week met uitzondering van woensdag,

                         juf Joanne, woensdag juf Leontien.

Groep 4B:       Maandag tot en met woensdag, juf Andrea,

                         donderdag en vrijdagochtend juf Nynke.

Groep 5:          Maandag tot en met woensdag juf Daniëlle,

                         donderdag en vrijdag juf Dominique.

Groep 6:          Heel de week met uitzondering van de dinsdag juf Conny,

                         dinsdag juf Nynke.

Groep 7:          Maandag tot en met woensdag juf Leanne,

                         donderdag en vrijdag juf Marloes.

Groep 8:          Dinsdag, donderdag, vrijdag juf Anouschka,

                         maandag en woensdag juf Dominique.

De indeling van de kleuters over de diverse groepen maken we in een schrijven aan de betreffende ouders / verzorgers bekend. Ook voor groep 4 komt er een aanvullende brief over de verdeling van de 2 groepen 4. Daarbij houden we uiteraard rekening met de afspraak dat de kinderen van de Drieklank, binnen hun eigen jaargroep, bij elkaar blijven.

Meester Marc is heel de week lesvrij aanwezig op school als directeur. Het is wel zo dat hij één dag in de week werkzaamheden voor het bovenschools management verricht. Dit kan zowel op school als op het SCOBA-kantoor gebeuren. Juf Marloes is plaatsvervangend directeur en heeft 1 dag lesvrije tijd daarvoor. Juf Bertie is verder de woensdag, donderdag en vrijdagmorgen als Intern Begeleider aanwezig.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl