De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 06-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Schoolreis
- Schoolbarbecue
- opruimhulp gezocht
- Overblijfkaarten
- Extra vrije dagen
- Reünie
Belangrijke data / toetsen

10 juni: vrij i.v.m. Pinksteren

15 juni: 15-17 uur, reünie

18 juni: schoolreis

19 juni: bezoek aan een boomgaard door de bovenbouw

24 juni 10-minutengesprekken (gepland voor groep 7, groep 3 t/m 6 op aanvraag)

25 juni: afscheidsuitje met groep 8

27 juni: 10 minutengesprekken groep 1-2 (gepland)

1 juli: 's avonds, afscheid groep 8

2 juli: Schoolbarbecue en afscheid van de Drieklank

3 t/m 5 juli: leerlingen vrij

6 juli t/m 19 augustus: zomervakantie

Bijbelrooster Kind op maandag

Komende week start het laatste thema voor de zomervakantie: “Geloof mij!”. Onze gezamenlijke startviering bij het thema houden we op dinsdag 11 juni.

Week 24: 11 t/m 14 juni 2019
Elia, de man die bij God hoort, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24

Beste ouders/verzorgers,

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur

10-minutengesprekken

Op maandag 24 juni is er gelegenheid om na schooltijd met de leerkracht van uw zoon/dochter te praten over de vorderingen. Deze oproep is voor de ouders van kinderen in groep 3 t/m 6 op vrijwillige basis.

De ouders van de leerlingen van groep 7 worden sowieso uitgenodigd. De uitslag van de entreetoets is binnen en deze wordt dan besproken.

Ook de ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 worden uitgenodigd. Deze gesprekken hebben plaats op donderdag 27 juni.

Wanneer u een gesprek wenst, vul dan het door u ontvangen strookje in en lever het in bij één van de leerkrachten voor 19 juni a.s.

Schoolreis

Op dinsdag 18 juni gaan we met de alle kinderen op schoolreis naar Bellewaerde in Ieper in België. In het buitenland moeten we ons altijd kunnen identificeren. Zeker wanneer er zich problemen mochten voordoen, al gaan we daar niet van uit. Daarom vragen wij u dan ook om dinsdagochtend een kopie van de identiteitskaart van uw kind in de tas van uw kind te stoppen. U kunt deze kopie eventueel op school maken.

Deze keer hoeft er voor de schoolreis niets betaald te worden. 

We verzamelen bij school om 8.15 u. Indien nodig kinderen kunnen de kinderen nog naar de w.c. Om 8.30u lopen we gezamenlijk naar de Melkweg waar de bus staat. De kinderen zijn verdeeld in groepjes en krijgen een naamkaartje. Alle tassen gaan mee in de bus.

Als alles en iedereen in de bus zit vertrekken we. 

Juf Andrea heeft de algemene leiding. U kunt haar telefonisch de hele dag bereiken als dit nodig mocht zijn op 00316-51737660.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we terug in Oostburg.

Deze keer hoeven de kinderen geen lunchpakket mee te nemen. Rond het middaguur krijgen ze een warme lunch in het park. Het is wel nodig om een tussendoortje en drinken mee te nemen voor gedurende de dag. Ze krijgen bij aankomst in het park en bij vertrek uit het park wél drinken van school.

Voor een goed verloop van de dag geven we nog enkele tips:

• Je mag best je Drieklank shirt aandoen en je Drieklank pet opzetten, als je wilt. 

• Limonade, melk, sap en fruit is uitstekend maar liever niet te veel zoete snoep.

• We stellen voor om niemand meer dan € 7,50 aan zakgeld mee te geven om een souvenir te kopen (geen snoep)

• De kinderen worden verdeeld in groepjes die onder leiding staan van een leerkracht.

• Een extra broekje of shirt in de tas komt wel eens van pas.

• Laat je niet zomaar nat regenen. Als het gaat regenen kun je met je groepje ergens schuilen of een binnen attractie opzoeken.

• Maak er voor elkaar een fijne dag van, dan heeft iedereen plezier. 

Schoolbarbecue

Op dinsdag 2 juli 2019 nemen we afscheid van de Drieklank. 

Alle ouders, leerlingen én broertjes en zusjes zijn welkom op deze laatste schoolbarbecue! 
Voor ouders en leerlingen worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor jongere broertjes en zusjes is de prijs € 3,00 en voor broertjes of zusjes boven de 12 jaar is de prijs € 8,00 

Tijd: 17.30 uur tot 20.00 uur.
Plaats: de hal van de school of bij mooi weer buiten.

Wilt u het door u ontvangen strookje invullen en dit strookje samen met het eventuele geld in een enveloppe inleveren bij de juffen. Graag inleveren uiterlijk vrijdag 21 juni 2019. 

opruimhulp gezocht

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli worden allerlei materialen van de Drieklank opgeruimd. Dat is natuurlijk een gigantische klus. Extra handen hierbij zijn van harte welkom. Mocht u in de gelegenheid zijn hierbij te komen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij juf Andrea via het emailadres directie.dedrieklank@scoba.nl  

Overblijfkaarten

Met de fusie van de Drieklank vraagt u zich wellicht af wat er gebeurt met het tegoed op de overblijfkaart van uw kind(eren). Wanneer er aan het eind van dit schooljaar nog tegoed op de overblijfkaart van uw kind staat, wordt dit in de zomervakantie naar u teruggestort. Wanneer u nog iets moet betalen, krijgt u hiervan nog een rekening. Voor eventuele andere vragen kunt u altijd even contact opnemen.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

Reünie

Op zaterdag 15 juni kan iedereen die dat graag wil, afscheid komen nemen van de Drieklank. We denken hierbij aan oud-leerlingen, leerlingen, ouders, (oud-)collega's, donateurs enz.

Van 15-17 uur is de school open om afscheid te nemen, elkaar te ontmoeten en (oud) beeldmateriaal te bekijken. 

Als u eventueel nog (oude) schoolfoto's van de school heeft, zouden we die graag willen laten zien op 15 juni. U kunt ze afgeven op school. Uiteraard krijgt u ze na de reünie terug.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, waarderen we het als u deze uitnodiging met anderen deelt.

Als u komt, graag even aanmelden via: directie.dedrieklank@scoba.nl 

Deze uitnodiging is ook te vinden op de facebookpagina van Chr. basisschool de Drieklank https://www.facebook.com/CNSdeDrieklank/?modal=admin_todo_tour 

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl