De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 13-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- Schoolreis
- Schoolbarbecue
- Opruimhulp gezocht
- Overblijfkaarten
- Extra vrije dagen
Belangrijke data / toetsen

15 juni: 15-17 uur, reünie

18 juni: schoolreis

19 juni: bezoek aan een boomgaard door de bovenbouw

24 juni 10-minutengesprekken (gepland voor groep 7, groep 3 t/m 6 op aanvraag)

25 juni: ‘s middags afscheidsuitje  met groep 8

27 juni: 10 minutengesprekken groep 1-2 (gepland)

1 juli: 's avonds, afscheid groep 8

2 juli: Schoolbarbecue en afscheid van de Drieklank

3 t/m 5 juli: leerlingen vrij

6 juli t/m 19 augustus: zomervakantie

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 25: 17 t/m 21 juni 2019
De Baälspriesters, 1 Koningen 18:20-29
Elia bidt om vuur, 1 Koningen 18:30-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46

Kwink van de week

Zeg het op de Condor-manier!

10-minutengesprekken

Op maandag 24 juni is er gelegenheid om na schooltijd met de leerkracht van uw zoon/dochter te praten over de vorderingen. Deze oproep is voor de ouders van kinderen in groep 3 t/m 6 op vrijwillige basis.

De ouders van de leerlingen van groep 7 worden sowieso uitgenodigd. De uitslag van de entreetoets is binnen en deze wordt dan besproken.

Ook de ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 worden uitgenodigd. Deze gesprekken hebben plaats op donderdag 27 juni.

Wanneer u een gesprek wenst, vul dan het door u ontvangen strookje in en lever het in bij één van de leerkrachten voor 19 juni a.s.

Schoolreis

Op dinsdag 18 juni gaan we met de alle kinderen op schoolreis naar Bellewaerde in Ieper in België. In het buitenland moeten we ons altijd kunnen identificeren. Zeker wanneer er zich problemen mochten voordoen, al gaan we daar niet van uit. Daarom vragen wij u dan ook om dinsdagochtend een kopie van de identiteitskaart van uw kind in de tas van uw kind te stoppen. U kunt deze kopie eventueel op school maken.

Deze keer hoeft er voor de schoolreis niets betaald te worden. 

We verzamelen bij school om 8.15 u. Indien nodig kinderen kunnen de kinderen nog naar de w.c. Om 8.30u lopen we gezamenlijk naar de Melkweg waar de bus staat. De kinderen zijn verdeeld in groepjes en krijgen een naamkaartje. Alle tassen gaan mee in de bus.

Als alles en iedereen in de bus zit vertrekken we. 

Juf Andrea heeft de algemene leiding. U kunt haar telefonisch de hele dag bereiken als dit nodig mocht zijn op 00316-51737660.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we terug in Oostburg.

Deze keer hoeven de kinderen geen lunchpakket mee te nemen. Rond het middaguur krijgen ze een warme lunch in het park. Het is wel nodig om een tussendoortje en drinken mee te nemen voor gedurende de dag. Ze krijgen bij aankomst in het park en bij vertrek uit het park wél drinken van school.

Voor een goed verloop van de dag geven we nog enkele tips:

• Je mag best je Drieklank shirt aandoen en je Drieklank pet opzetten, als je wilt. 

• Limonade, melk, sap en fruit is uitstekend maar liever niet te veel zoete snoep.

• We stellen voor om niemand meer dan € 7,50 aan zakgeld mee te geven om een souvenir te kopen (geen snoep)

• De kinderen worden verdeeld in groepjes die onder leiding staan van een leerkracht.

• Een extra broekje of shirt in de tas komt wel eens van pas.

• Laat je niet zomaar nat regenen. Als het gaat regenen kun je met je groepje ergens schuilen of een binnen attractie opzoeken.

• Maak er voor elkaar een fijne dag van, dan heeft iedereen plezier. 

Schoolbarbecue

Op dinsdag 2 juli 2019 nemen we afscheid van de Drieklank. 

Alle ouders, leerlingen én broertjes en zusjes zijn welkom op deze laatste schoolbarbecue! 
Voor ouders en leerlingen worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor jongere broertjes en zusjes is de prijs € 3,00 en voor broertjes of zusjes boven de 12 jaar is de prijs € 8,00 

Tijd: 17.30 uur tot 20.00 uur.
Plaats: de hal van de school of bij mooi weer buiten.

Wilt u het door u ontvangen strookje invullen en dit strookje samen met het eventuele geld in een enveloppe inleveren bij de juffen. Graag inleveren uiterlijk vrijdag 21 juni 2019. 

Opruimhulp gezocht

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli worden allerlei materialen van de Drieklank opgeruimd. Dat is natuurlijk een gigantische klus. Extra handen hierbij zijn van harte welkom. Mocht u in de gelegenheid zijn hierbij te komen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij juf Andrea via het emailadres directie.dedrieklank@scoba.nl  

Overblijfkaarten

Met de fusie van de Drieklank vraagt u zich wellicht af wat er gebeurt met het tegoed op de overblijfkaart van uw kind(eren). Wanneer er aan het eind van dit schooljaar nog tegoed op de overblijfkaart van uw kind staat, wordt dit in de zomervakantie naar u teruggestort. Wanneer u nog iets moet betalen, krijgt u hiervan een rekening. Voor eventuele andere vragen kunt u altijd even contact opnemen.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl