De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 20-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Kwink van de week
- 10-minutengesprekken
- Overdracht gegevens nieuwe school
- Schoolbarbecue
- Opruimhulp gezocht
- Overblijfkaarten
- Extra vrije dagen
Belangrijke data / toetsen

24 juni: 10-minutengesprekken (gepland voor groep 7, groep 3 t/m 6 op aanvraag)

25 juni: kijkje nemen in de volgende groep op de Sint Bavo

25 juni: ‘s middags afscheidsuitje  met groep 8

27 juni: 10 minutengesprekken groep 1-2 (gepland)

1 juli: 's avonds, afscheid groep 8

2 juli: Schoolbarbecue en afscheid van de Drieklank

3 t/m 5 juli: leerlingen vrij

6 juli t/m 19 augustus: zomervakantie

Jarigen

Op 23 juni is Eddy jarig. Hij wordt dan 8 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 26: 24 t/m 28 juni 2019   
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21

Kwink van de week

Denk verrassend!

10-minutengesprekken

Naar aanleiding van de opgaves voor de 10 minutengesprekken is onderstaand schema gemaakt.

Maandag 24 juni

Tijd groep 3-4 Groep 5-6-7
15.30 uur Tirzah Rosan
15.40 uur Sarah Sarah V.
15.50 uur Mienke Ruyan
16.00 uur Tessa -
16.10 uur Beate Laurens
16.20 uur Eddy -
16.30 uur   Yeshaya

Donderdag 27 juni

Tijd Groep 1-2
15.30 uur Noud
15.45 uur Felitcia
16.00 uur Fabian
16.30 uur Luca
16.45 uur Schiphra
17.00 uur Julian

Met de ouders die zich wèl hebben opgegeven, maar niet in het schema staan, is een individuele afspraak gemaakt.

Overdracht gegevens nieuwe school

Van de meeste leerlingen is duidelijk naar welke school ze gaan. De gegevens die op school verzameld zijn over uw kind, worden in een digitaal overstapdossier doorgezonden naar de ontvangende school. Dit zijn we wettelijk verplicht. Dit dossier krijgt u binnenkort digitaal toegezonden om in te zien. Dan is er ook nog een papieren dossier waarin, naast de toetsresultaten bv. ook uitslagen van onderzoeken die bij uw kind zijn uitgevoerd, zitten. Voor het doorgeven van die gegevens aan de ontvangende school is toestemming van u nodig. Vandaar dat u hiervoor een invulstrookje meekrijgt, waarop u uw toestemming kunt geven voor het doorgeven van deze gegevens. Het is natuurlijk in het belang van uw kind dat de ontvangende school deze gegevens ook krijgt. Graag ontvangen we het strookje uiterlijk woensdag 26 juni terug op school.

Schoolbarbecue

Op dinsdag 2 juli 2019 nemen we afscheid van de Drieklank. 

Alle ouders, leerlingen én broertjes en zusjes zijn welkom op deze laatste schoolbarbecue! 
Voor ouders en leerlingen worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor jongere broertjes en zusjes is de prijs € 3,00 en voor broertjes of zusjes boven de 12 jaar is de prijs € 8,00 

Tijd: 17.30 uur tot 20.00 uur.
Plaats: de hal van de school of bij mooi weer buiten.

Wilt u het door u ontvangen strookje invullen en dit strookje samen met het eventuele geld in een enveloppe inleveren bij de juffen. Graag inleveren uiterlijk vrijdag 21 juni 2019. 

Opruimhulp gezocht

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli worden allerlei materialen van de Drieklank opgeruimd. Dat is natuurlijk een gigantische klus. Extra handen hierbij zijn van harte welkom. Mocht u in de gelegenheid zijn hierbij te komen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij juf Andrea via het emailadres directie.dedrieklank@scoba.nl  

Overblijfkaarten

Met de fusie van de Drieklank vraagt u zich wellicht af wat er gebeurt met het tegoed op de overblijfkaart van uw kind(eren). Wanneer er aan het eind van dit schooljaar nog tegoed op de overblijfkaart van uw kind staat, wordt dit in de zomervakantie naar u teruggestort. Wanneer u nog iets moet betalen, krijgt u hiervan een rekening. Voor eventuele andere vragen kunt u altijd even contact opnemen.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl