De Drieklank is onderdeel van de Scoba Groep
De Drieklank
Nieuwsbrief - 27-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data / toetsen
- Jarigen
- Bijbelrooster Kind op maandag
- Overdracht gegevens nieuwe school
- Bezoek musical Sint Bavo
- Laatste schooldag 2 juli
- Schoolbarbecue
- Opruimhulp gezocht
- Overblijfkaarten
- Extra vrije dagen
Belangrijke data / toetsen

28 juni: géén inloop bij de kleutergroep

28 juni: bezoek aan generale repetitie musical groep 6-7 van de Sint Bavoschool

1 juli: 's avonds, afscheid groep 8

2 juli 17.30 – 20.00 uur:  Schoolbarbecue en afscheid van de Drieklank

3 t/m 5 juli: leerlingen vrij

6 juli t/m 19 augustus: zomervakantie

Jarigen

In de vakantie zijn er natuurlijk ook nog kinderen jarig. Op 14 juli verjaart Schiphra. Ze wordt dan 6 jaar. Yeshaya is jarig op 21 juli. Hij wordt dan 11 jaar. Op 23 juli is Noud jarig. Hij viert dan zijn 5e verjaardag. Mienke is op 1 augustus jarig. Ze wordt dan 8 jaar. De laatste jarige in de vakantie is Beate. Op 5 augustus wordt zij 7 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! 

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 27: 1 t/m 5 juli 2019
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18

Overdracht gegevens nieuwe school

Van alle leerlingen is duidelijk naar welke school ze gaan. De gegevens die op school verzameld zijn over uw kind, worden in een digitaal overstapdossier doorgezonden naar de ontvangende school. Het zgn. OSO-dossier. Dit zijn we wettelijk verplicht. Dit dossier is u digitaal toegezonden, mét een ontvangst-en leesbevestiging, om in te zien. Dan is er ook nog een papieren dossier waarin, naast de toetsresultaten en het onderwijsbehoeftenformulier bv. ook uitslagen van onderzoeken die bij uw kind zijn uitgevoerd, zitten. Voor het doorgeven van die gegevens aan de ontvangende school is toestemming van u nodig. Hiervoor heeft uw kind een invulstrookje meegekregen, waarop u uw toestemming kunt geven voor het doorgeven van deze gegevens. Het is natuurlijk in het belang van uw kind dat de ontvangende school deze gegevens ook krijgt. Helaas hebben wij dit nog niet van iedereen retour. Graag ontvangen we dit uiterlijk maandag 1 juli. U heeft hierover onlangs ook een mail gehad, waarbij het invulstrookje is gevoegd.

Bezoek musical Sint Bavo

Vrijdagochtend 28 juni onder schooltijd brengen alle groepen een bezoek aan het Ledeltheater, waar de groepen 6 en 7 van de Sint Bavoschool de generale repetitie van hun musical houden. Vandaar dat er deze morgen geen inloopmoment is bij de kleuters. Wel kunnen de ouders van de kleuters om 12.00 uur nog in de klas naar het werk van hun kind komen kijken.

Laatste schooldag 2 juli

Dinsdag 2 juli is de laatste schooldag. Samen met Ferini werken we die dag met de hele school aan een voorstelling die u als ouders 's avonds bij de barbecue te zien krijgt.

Voor deze voorstelling is voor de verschillende rollen bepaalde kleding nodig. Daarom vragen we u of u uw kind dinsdag 2 juli hetvolgende kan aan- of meegeven.

Fabian, Noud, Julian, Daan, Narek, David, Thirza, Demy, Hielke en Louise spelen een piraat. Wilt u hen een gestreept t-shirt en een, zo mogelijk aan de onderkant gerafelde, korte broek aan- of geven? Het liefst in de kleuren: bruin, donkergroen, zwart of (donker)blauw.

Felitcia, Schiphra, Luca, Schaphath, Eddy, Beate, Tessa, Emma, Mienke en Sarah Verk. spelen een Indiër. Wilt u hen een t-shirt in de kleur rood, geel, roze, lichtblauw, lichtgroen, oranje of wit aan- of meegeven.

De kinderen van de bovenbouw horen a.s. maandag hun rol. 

Schoolbarbecue

Op dinsdag 2 juli 2019 nemen we afscheid van de Drieklank. 

Alle ouders, leerlingen én broertjes en zusjes zijn welkom op deze laatste schoolbarbecue! 
Tijd: 17.30 uur tot 20.00 uur.
Plaats: de hal van de school of bij mooi weer buiten.

 

Opruimhulp gezocht

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli worden allerlei materialen van de Drieklank opgeruimd. Dat is natuurlijk een gigantische klus. Extra handen hierbij zijn van harte welkom. Mocht u in de gelegenheid zijn hierbij te komen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij juf Andrea via het emailadres directie.dedrieklank@scoba.nl  

Overblijfkaarten

Met de fusie van de Drieklank vraagt u zich wellicht af wat er gebeurt met het tegoed op de overblijfkaart van uw kind(eren). Wanneer er aan het eind van dit schooljaar nog tegoed op de overblijfkaart van uw kind staat, wordt dit in de zomervakantie naar u teruggestort. Wanneer u nog iets moet betalen, krijgt u hiervan een rekening. Voor eventuele andere vragen kunt u altijd even contact opnemen.

Extra vrije dagen

De leerlingen van de Drieklank krijgen, i.v.m. de fusie en het daarbij behorende verdelen van de materialen en het leegmaken van het gebouw, 3 dagen eerder zomervakantie. We sluiten het schooljaar deze keer dus af op dinsdagavond 2 juli. De kinderen zijn dus vanaf woensdag 3 juli vrij tot de start van het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus.

WOENSDAG = FRUITDAG
De Drieklank
Orion 32 / Postbus 58
4501 GG / 4500 AB Oostburg

0117-453044
directie.dedrieklank@scoba.nl